Pronájem hrobového místa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem hrobového místa

 2. Základní informace k životní situaci

  Na základě zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., jsou všichni nájemci hrobového místa povinni mít uzavřenou smlouvu o pronájmu tohoto místa.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  Nový nájem - osoba starší 18 let.
  Prodloužení nájemní smlouvy - vlastník hrobového zařízení případně druhá osoba uvedená v původní nájemní smlouvě.
  Úmrtí nájemce - dědic hrobového zařízení.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Nájemní smlouva na pronájem hrobového místa na hřbitově městského obvodu Stará Bělá se uzavírá na dobu určitou. Na základě této smlouvy vznikne nájemci právo umístit na pronajatý pozemek hrob (hrobové zařízení).
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na Úřadě městského obvodu Stará Bělá, Junácká 17/343, 724 00, Ostrava

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 17/343, 724 00, Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto životní situaci můžete řešit v úředních hodinách v prostorách Úřadu městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127/343, 724 00, Ostrava.

  Šárka Chmelová
  referent odboru financí a správy majetku
  599424105
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný občanský průkaz.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o pronájem hrobového místa je k dispozici na odboru financí a správy majetku ÚMob Stará Bělá.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.04.2012

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno