Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Sběrné dvory provozuje společnost OZO Ostrava s.r.o.

Adresa:

Areál společnosti AGRO Stará Bělá, s. r. o.

Blanická 252/172

724 00  Ostrava - Stará Bělá

 Nově možno odkládat větve do průměru 10cm

Nová otevírací doba (letní provoz: duben - říjen):

 Pondělí až Pátek

 9-19

   Sobota

    8 - 14

 

Nová otevírací doba (zimní provoz: listopad - březen):

 Pondělí až Pátek

 10-18

   Sobota

    8 - 12

 

 

Více na OZO Ostrava s.r.o