Čistota a pořádek

Požadavky a ohlášení občanů

Vážení spoluobčané,

mezi naše priority patří i zajištění čistoty a pořádku v celém našem městském obvodu. Některé lokality jsou v řádném stavu, jiné v horším, a někde přes vynaložené úsilí a finanční prostředky není stav dobrý.

Pro rychlejší a efektivnější vyřešení závady nebo nedostatku v oblasti čistoty a pořádku můžete využít webovou aplikaci  https://cistaova.ostrava.cz/ nebo nám můžete zaslat elektronickou poštou fotografii nebo MMS z mobilních telefonů s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému.

E-mailová adresa pro příjímání podnětů je: mnovak@starabela.cz


Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování čistoty a pořádku v našem obvodě.