Složení zastupitelstva 2018 - 2022

Členové zastupitelstva městského obvodu Stará Bělá ve volebním období 2018 -2022
Členové zastupitelstva
MUDr. Michal Poláček
Mgr. Michal Hořínek
Mgr. et Mgr. Iveta Morysová
Ing. Tomáš Grygar
Mgr. René Matlášek
Ivana Richterová
RNDr. Mojmír Krejčíček
Mgr. Petr Zezulka
Mgr. Hana Kokešová
Svatava Zezulková
Mgr. Pavel Stuchlý
Stanislav Kokeš
Markéta Nováčková DiS. 
František Kaděra  
Milan Folta