Složení rady - volební období 2018 - 2022

Členové rady městského obvodu Stará Bělá
Členové rady
RNDr. Mojmír Krejčíček - starosta
Mgr. Petr Zezulka - místostarosta
Ivana Richterová - radní
Stanislav Kokeš - radní
Milan Folta - radní