Výluka na lince č. 59

28/2 2023

Výluka na lince č. 59 z důvodu rekonstrukce mostu v Polance

Od neděle 5. března 2023 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru (na ul. 1. května v Polance), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude vedena odklonem po ul. Rudné přes zastávku Výškovická. V úseku zastávek Dubina – Vítkovice,Mírové nám. a zpět bude linka č. 59 nahrazena spoji linky č. 26 s prodlouženou trasou.

Organizace dopravy

  • Linka č. 59
    bude v úseku zastávek Dolní Polanka – Ředitel.Vítkovic vedena odklonem po ul. Svinovské, Polanecké, Rudné přes zastávku Výškovická a po ul. Plzeňské.
    Zastávky Polanka,žel.zast., Stará Bělá,křiž., U Lípy, Požární zbrojnice, Stará Bělá,střed, Kulturní dům, Husův sbor, Chrobákova, Plzeňská, Dubina, Bělský les a Hotel Bělský les
    nebudou linkou č. 59 dočasně obsluhovány.
  • Linka č. 26
    bude, jako náhrada za linku č. 59, prodloužena vybranými spoji v trase linky č. 59 z Dubiny na Vítkovice, Mírové nám. a zpět.