Z HISTORIE STARÉ BĚLÉ A OKOLNÍCH LESŮ

9/9 2022

Zveme Vás na přednášku Petra Lexy Přendíka o historii Staré Bělé. Akce se uskuteční v klubovně nad knihovnou ve Staré Bělé ve středu 2. 11. od 16.00 do 17.30 hodin. Akce je pro všechny účastníky zdarma. Za podpory obecního úřadu Stará Bělá.

Z HISTORIE STARÉ BĚLÉ A OKOLNÍCH LESŮ