Oprava Plzeňské ulice zkomplikuje dopravu ve Staré Bělé

20/7 2023

Krajský úřad rozhodl o uzavírce Plzeňské ulice z důvodu její rekonstrukce v úseku od mostu před nájezdem k Albertu po křižovatku u Lidlu (včetně křižovatky)

Oprava Plzeňské ulice zkomplikuje dopravu ve Staré Bělé

Přes nesouhlas městských obvodů Stará Bělá, Nová Bělá a Ostrava Jih dojde k uzavírce Plzeňské ulice v období od 24. 7. do 3. 9. Rekonstrukce ulice bude probíhat ve dvou etapách:

I. etapa/1.část Na silnici I/58 zachován obousměrný provoz s řízením prostřednictvím třícestného světelného signalizačního zařízení - semafory (SSZ). Po dobu této etapy dojde k uzavření vjezdu a výjezdu z ul. Horní a k terminálu Dubina. Objízdná trasa za tato uzavřená připojení bude vedena po přilehlých místních komunikacích.

I. etapa/2.část – Na silnici I/58 zachován obousměrný provoz s řízením prostřednictvím třícestného SSZ. Po dobu této etapy dojde k uzavření výjezdu z ul. Horní. Objízdná trasa za toto uzavřené připojení vedena po přilehlých místních komunikacích. 

II. etapa – Úplná uzavírka silnice I/58. Průjezd povolen pouze autobusům a vozidlům IZS. Provoz řízen čtyřcestným SSZ. Objízdná trasa vedena obousměrně po ul. Horní. Po dobu této etapy dojde k uzavření vjezdu a výjezdu k supermarketu Lídl a čerpací stanici AUTOMONT CSW. Příjezd k těmto objektům bude zajištěn z ul. Horní.  Objet křižovatku u Lidlu bude možné po ulici Valově, ulici Sudeňskou a vyjet ulici Slučí. V opačném směru vyjet ulicí Koláčkovou. Provoz na ulici Studeňské bude řízen semafory.

Podle informací z Dopravního podniku, bude linka 55 odkloněna z Nové Bělé po Mitrovické, Junácké a Blanické do Výškovic. Linka 26 bude jezdit podle současného jízdního řádu, avšak z důvodu zvýšeného provozu na křižovatce u Lidlu lze očekávat zpoždění zejména v obě dopravní špičky.

Prosíme o trpělivost. Jednáme s městskou policií o posílení hlídek zejména ve II. etapě realizace stavby.