Omezení úředních hodin ÚMOb Stará Bělá

13/1 2021

Dle usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření omezujeme pro veřejnost rozsah úředních hodin Úřadu městského obvodu Stará Bělá od 27. prosince 2020 do 20.1.2021 na nezbytné úkony takto:

 

PONDĚLÍ:  8:00 – 13:00 hod.

STŘEDA:    12:00 - 17.00 hod.

 

Z usnesení vlády mimo jiné vyplývá v co největší míře omezit osobní kontakt zaměstnanců s klienty  (veřejností). V případě, že nás potřebujete kontaktovat, využívejte přednostně telefonické, e-mailové nebo písemné spojení.

 

STAROSTA (mojmir.krejcicek@starabela.cz)                        725 755 015   

TAJEMNICE (jkalocova@starabela.cz)                                  723 430 780   

MATRIKA (jstehnova@starabela.cz)                                     724 237 998   

POKLADNA, HŘBITOV (schmelova@starabela.cz)               724 263 456   

STAVEBNÍ ÚŘAD (mnovak@starabela.cz)                            602 856 546   

STAVEBNÍ ÚŘAD (kspesova@starabela.cz)                         724 960 700   

ÚČETNÍ (jpospisilova@starabela.cz)                                      602 649 315   

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (hjureckova@starabela.cz)             720 735 292              

Mistr pracovní čety (starabela@post.cz)                                 601 297 986