Omezení provozu MHD

16/10 2020

od pátku 16.10.2020, dochází ještě k dalšímu drobnému provoznímu opatření:

 - k již dříve zmiňovanému omezení provozu linky č. 10 dojde k (s tím související) vynechání spojů 16,50; 18,40 z Dubiny na Vozovna Poruba lince č. 17 (jedná se o odstavující spoje, které zajišťovaly kurzy linky 10 ),

-  v autobusovém provozu dochází k zastavení linky č. 91 (po dohodě se Skalka Family, která zavírá provoz sportoviště);

od pondělí 19.10.2020, dochází k následujícím provozním opatřením:

- v trolejbusovém provozu dochází k zavedení letních jízdních řádů (prodloužené intervaly, zastavení provozu linky č. 109)

- v tramvajovém provozu dochází k dalšímu omezení provozu linky č. 10, kdy zůstávají zachovány nejvytíženější spoje zajišťující návoz a svoz lidí do/z práce(viz JŘ) a s tím související vynechání některých spojů na linkách č. 3, 4 a 17 (jedná se o najíždějící a odstavující spoje zajišťující kurzy linky 10).

U linek 3, 4 a 17 se jedná o tyto vynechané spoje:        

linka č. 4 nepojede spoj v 8,39 z Hranečníku na Třebovickou

linka č. 3 nepojede spoj v 18,04 z Dubiny na Vozovna Poruba

linka č. 17 nepojedou spoje v 16,30; 16,50; 18,40 z Dubiny na Vozovna Poruba

                 nepojedou spoje v 4,28; 4,41; 5,31; 5,41 z Telekom. škola na Dubin