Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Lidé mohou připomínkovat Komunitní plán sociálních služeb 2019 - 2022

Poslední změna: Středa 04.07.2018 11:23

V letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5.KP). Materiál je významným strategickým dokumentem pro realizaci a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města.

 

 

Jednotlivé cíle a opatření vyjadřují způsob uspokojování potřeb občanů statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě 5.KP je proces konzultací a připomínek k návrhu dokumentu, v rámci kterého může vznést své připomínky odborná i laická veřejnost. Připomínkovací proces proběhne v termínu od 9. 7. 2018 do 30. 7. 2018.

Dokument i s formuláři je fyzicky k dispozici na informacích Úřadu městského obvodu Ostrava – Stará Bělá, první patro, kancelář p. Jurečkové včetně formulářů určených k připomínkování, v elektronické podobě bude přístupný na stránkách www.ostrava.cz nebo www.kpostrava.cz v době připomínkovacího procesu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 101


Úřad městského obvodu Stará Bělá
Junácká 127/343
724 00 Ostrava


Úřední hodiny »