Harmonogram odstraňování povodňových škod

22/7 2020

Povodí Odry zaslalo harmonogram odstraňování povodňových škod na Sarobělském potoce

ř.km. 1,860 – 2,116 ( Starecká – most Mitrovická x Proskovická)

Oprava spádového stupně, oprava výtrže, pomístní sanace poškozeného dřevěného opevnění.

Realizace 08/2020 – 04/2021

ř.km. 2,116 – 2,700 (most Mitrovická x Proskovická – Na Surdíku)

Oprava betonového opevnění toku, odstranění pomístního sedimentu.

Realizace 07 – 09/2020

ř.km. 3,115 – 3,550 ( Smyčkova – Potoky, lávka k potravinám)

Oprava spádového stupně, levobřežní nátrž, odtěžení pomístních sedimentů, oprava dřevěného opevnění

Realizace 08/2020 – 04/2021

ř.km. 3,700 – 3,900 (Potoky – Lyčkova)

Oprava gabiónové stěny, oprava spádového stupně včetně vývaru, oprava dřevěného opevnění, odtěžení pomístního sedimentu

Realizace 09/2020 – 05/2021

ř.km. 4,100 – 4,270 (Desátková x Na Močárku – U Sochy)

Oprava gabiónové stěny, PD, oprava spádového stupně, odtěžení pomístních sedimentů, oprava dřevěného opevnění

Realizace 08/2020 – 08/2021

ř.km. 4,300 – 5,350 (Pod Janíčkem – Motyčkova)

Oprava gabiónové stěny na ul. Pod Janíčkem

Realizace 07 – 08/2020

Data realizací jsou orientační, vše závisí na kladně vyřízených vstupech na pozemky, průtoku ve vodním toku, popřípadě dalších nepředvídatelných aspektech.